Tam Metin Gönderimi

TAM METİN GÖNDERİM SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Kongreye sunulmak üzere bildiri teslim etmek için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Yazarlar tüm bildirileri online bildiri sistemi aracılığıyla göndermelidir. Bildiri metinleri Word Belgesi biçiminde hazırlanmalıdır.

ÖRNEK ŞABLON DOSYAYI İNDİR

Bildiri metni ve sayfa düzenlemesi

 • Kağıt boyutu: A4 (210 mm x 297 mm).
  Kenar boşlukları: Üst ve alt 2,5 cm, sağ ve sol 3,0 cm.
  Yazı tipi ve boyutu: Times New Roman, 12 punto.
  Metinlerin uzunluğu: Şekiller ve tablolar dahil en çok 10 sayfa (Davetli konuşmacılar için 25 sayfa).
  Sayfa numaralandırma: Sayfa numaraları her sayfanın altında ortalanmalı.
  Metin: Tek aralıklı, sağa-sola yasla.
  Renk: Metin, şekiller ve tablolar siyah beyaz olmalı.
 • Türkçe Bildiri başlığı – 16 pt., koyu, ilk harfler büyük, ortada.
 • İngilizce bildiri başlığı – 14 pt., koyu, ilk harfler büyük, ortada.
  Yazar(lar)ın ad(lar)ı – 14 pt., koyu, ilk harfler büyük, ortada.
  Yazar(lar)ın Adres(ler)i  – 12 pt., ortada.
 • Özün uzunluğu ve içeriği
  Her bildirinin bir “öz”ü olmalıdır. Öz en çok 200 sözcükten oluşmalı, kendi içinde bir bütünlüğe sahip olmalı ve anlaşılabilmesi için metnin okunmasını gerektirmemelidir. Öz, çalışmanın temel amaçlarını ve kapsamını ya da bildirinin yazılma gerekçelerini anlatmalıdır; teknikler veya yaklaşımlar anlamayı sağlayacak kadar açıklanmalıdır; bulgular ve sonuçlar kısaca ve bilgilendirici biçimde sunulmalıdır. Özde, tanımlanmamış yabancı terimler, tanımlanmamış kısaltmalar, kaynak atıfları, eşitlikler veya listeler bulunmamalıdır.
 • Türkçe yazılacak bildirilerde “ABSTRACT”  yazılmalıdır.
 • Anahtar sözcükler: Konuya uygun 5-6 anahtar sözcük verin.
 • Paragraflar: 12 pt., tek aralık, sağa-sola yaslı. Satır başı yapmayın (girintisiz); paragraflar arasında bir satır boşluk bırakın.

 

Birinci Seviye Alt başlık
(14 pt., koyu, ilk harfler büyük, ayrı bir satırda ortada)

İkinci Seviye Alt Başlık
(12 pt., koyu, ilk harfler büyük, ayrı bir satırda sola yaslı)

Üçüncü Seviye Alt Başlık
(12 pt., ilk harfler büyük, italik, ayrı bir satırda sola yaslı)

Dördüncü Seviye Alt Başlık (12 pt., ilk harfler büyük, koyu, metin ile aynı satırda, alt başlık ile metin arasında ekstra karakter boşluğu bırakılmalı)

Beşinci Seviye Alt Başlık (12 pt., ilk harfler büyük, italik, metin ile aynı satırda, alt başlık ile metin arasında ekstra karakter boşluğu bırakılmalı)

Madde işaretli ve numaralandırılmış listeler: İlk satırı 12,7 mm içerden başlamalı; satırdan taşan kısmı içerden başlamamalı.

 • Metnin çeşitli kısımları arasındaki satır aralığı 12 puntodur (aşağıdaki örnek sayfaya bakınız).
 • Şekiller ve tablolar

Şekiller ve tablolar metnin içinde geçtiği yere mümkün olduğunca yakın yerleştirilmelidir.
Şekil 3 Sonuç örnekleri.
Her şekle bir ad verin (12 pt.). Şekil adını tek aralık boşlukla şeklin altına yerleştirin; şekil adını noktayla sonlandırın. Metnin uygun bir yerinde şekle numara vererek atıf yapın. Şekilleri metnin içinde ilk geçtiği yerden itibaren sırayla  numaralayın. Şekilleri ve adlarını ortalayın. Fotoğraflar (parlak, siyah beyaz) basıma hazır olmalıdır.

Tablo 5 Tüm Faktörlerin Etkileri.
Her tabloya bir başlık verin (12 pt.). Tablo başlığını tek aralık boşlukla tablonun üzerine yerleştirin; tablo başlığını noktayla sonlandırın. Metnin uygun bir yerinde tabloya numara vererek atıf yapın. Tabloları metnin içinde ilk geçtiği yerden itibaren sırayla numaralayın. Tabloları ve başlıklarını ortalayın. Bütün tablo elemanlarında 10 ve daha büyük punto ve tek aralık kullanın. Tüm tablolarda aynı yazı tipini kullanın.

 • Eşitlikler

Eşitlikler numaralandırılacaksa, parantez içinde Arap numaraları kullanın ve sağa yapıştırın.

 • Teşekkür

Kurumlar/kuruluşlar tarafından desteklenen araştırma sonuçlarının yayınlandığı bildirilerin yazarları, bildiri metninin sonunda, Kaynaklar bölümünün üzerinde, bu desteği belirtmelidir.

 • Kaynaklar

Metin içindeki atıflar: Metin içinde atıf yapılan her kaynağın, kaynaklar listesinde bulunduğundan (ve bunun tersinin geçerliliğinden) emin olun. Yayınlanmamış sonuçlar ve kişisel görüşmeler kaynaklar listesinde yer almamalıdır; ancak, bunlardan metin içinde söz edilebilir. Basım aşamasındaki kaynaklara atıf, çalışmanın yayına kabul edildiği anlamına gelmektedir.

Internet kaynaklarına atıf ve listeleme: En azından tam URL adresi verilmelidir. Bilinen diğer bilgiler (yazar adları, tarihler, asıl yayına referans, vb.) ek olarak verilmelidir. Internet kaynakları, istenirse farklı bir başlık altında (örneğin, kaynaklar listesinden sonra) ya da kaynaklar listesinde gösterilebilir.

Metin: Metin içindeki kaynak atıflarının gösterimi:
1. Tek yazarlı yayınlarda yazarın soyadı ve yayın yılı;
2. İki yazarlı yayınlarda her iki yazarın soyadı ve yayın yılı;
3. Üç veya daha çok yazarlı yayınlarda ilk yazarın soyadından sonra “ve diğ.” ve yayın yılı.
Atıflar doğrudan ya da parantez içinde belirtilebilir. Aynı yazara ait birden fazla kaynak bulunması durumunda ilkin alfabetik sırayla, sonra kronolojik olarak listelenmelidir. Örnekler: “gösterildiği gibi (Kim and Choi, 2001; Kocabaş, 2005). Lorenz ve diğ. (1993) yakın bir geçmişte göstermişlerdir.”
Listeleme: Kaynaklar ilkin alfabetik sırayla, sonra gerekliyse (aynı yazara ait birden çok kaynak varsa) kronolojik olarak düzenlenmelidir. Aynı yazar(lar)ın aynı yıl için birden çok yayını varsa, kaynaklar yayın yılından sonra konulan “a”, “b”, “c” harfleriyle ayırt edilmelidir.
Örnekler:
Makale: Kim, S. E. and Choi, S. H. (2001) Practical advanced analysis for semi-rigid space frames. International Journal of Solids and Structures, 38, pp. 9111-9131.
Kitap: Lorenz, R. F., Kato, B. and Chen, W. F. (1993). Semi-Rigid Connections in Steel Frames, McGraw-Hill Inc., New York, U.S.A.
Kitap içinde makale: Gajer, R. B., Patel, J. and Khazem, D. (1996). Orthotropic steel deck for the Williamsburg Bridge reconstruction. Proc., Structures Congress XIV, ASCE, Reston, pp. 491-498.
Bildiri: Sönmez, M. ve Kömür, M. A. (2005) Karma Bağlantılı Düzlemsel Çelik Çerçevelerin Doğrusal Olmayan Statik Analizi. 1. Çelik Yapılar Sempozyumu, İnşaat Mühendisleri Odası, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür Merkezi, s. 309-322, Ankara.
Tez: Kocabaş, S. (2005) Çelik Yapıların SAP2000 Programı ile Analiz ve Tasarımı. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.