Önemli Tarihler

7 Eylül 2018
Bildiri özeti gönderilmesi için son gün
21 Eylül 2018
Bildiri özeti üzerinden kabul değerlendirmelerinin yapılması
1 Şubat 2019
Bildiri tam metinlerinin kongre sekretaryasına iletilmesi
1 Mart 2019
Bildiri tam metinlerinin hakemlerin önerileri ile düzeltilmesi
1 Nisan 2019
Kesinleşmiş tam bildiri metinlerinin kongre sekretaryasına iletilmesi
2-4 Mayıs 2019
Kongre Tarihleri