Online Bildiri

BİLDİRİ GÖNDERİMİ SONA ERMİŞTİR. İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

Kongreye sunulmak üzere bildiri teslim etmek için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Kongreye bildiri ile katılmak isteyenlerin, bildiri özetlerini en geç 7 Eylül 2018 tarihine kadar web sitesinde yer alan bildiri gönderim modülü üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

 • Özetler Türkçe ve İngilizce olarak toplanmaktadır.
 • Bildiri tam metinler Türkçe veya İngilizce olarak toplanmaktadır.
 • Bildirilerin yayınlanabilmesi için kongreye kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir.
 • Bir katılımcı en fazla 2 bildiri sunabilir.
 • Özet metninde, yapılan çalışma ve varılan sonuçlar öz olarak sunulmalıdır.
 • Bildiri üzerinde akademik unvan kullanılmamalıdır ve özetler 200 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiri metinleri online bildiri sistemi ile internet üzerinden toplanmaktadır.
 • Metin oluşturma sayfasında talep edilen tüm bilgilerin eksiksiz girilmesi gerekmektedir.
 • Sistemdeki kayıtlı metinler son bildiri gönderme tarihine kadar düzenlenebilir ancak gönderilmiş metinler üzerinde düzenleme ve değişiklik yapılamaz.
 • Gönderilen metinler son bildiri gönderim tarihinden sonra incelenir, inceleme neticesinde gönderilen metinler kabul ya da reddedilir.
 • Özetde, tanımlanmamış yabancı terimler, tanımlanmamış kısaltmalar, kaynak atıfları, eşitlikler veya listeler bulunmamalıdır.
 • Anahtar sözcükler: Konuya uygun 5-6 anahtar sözcük yazılmalıdır.
 • Online başvuru ile ilgili herhangi bir sorununuz varsa, lütfen Organizasyon Sekreterliğine başvurun: beton10@imo.org.tr
BİLDİRİ SUNUM KURALLARI
 • Sunumlar Türkçe veya İngilizce olarak yapılacaktır.
 • Bildirilerin sunumlarının süresi 15 dakikayı geçmemelidir. (10 dakika sunum, 5 dakika tartışma)
 • Sunumlar, sunum zamanından önce mutlaka kontrol edilmelidir.