SÜRDÜRÜLEBİLİR BETON

KONGRE KAYIT

Katılım Ücreti : 150.-TL
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrencilerine yönelik Katılım Ücreti : 50.-TL
Kongreye katılmak isteyenlerin İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi adına olan Türkiye İş Bankası Konyaaltı Şubesi (TR04 0006 4000 0016 2130 0256 99) 6213-25699 nolu banka hesabına ücreti yatırarak, Ad Soyad, Kurum Adı, İletişim bilgilerini de içerecek şekilde dekont ile birlikte bilgilerini kongrenin beton9@imo.org.tr elektronik posta adresine iletmeleri gerekmektedir.
Kongreye bildirileri ile katılacak bildiri sahiplerinin kongre kayıt ücretini yatırmaları halinde bildirileri kongre bildiriler kitabında yer alabilecektir.
Kongre kayıt ücreti; 3 günlük çay, kahve, öğle yemeği, kongre çantası, bildiriler kitabı, CD yi kapsamaktadır.

AMAÇ VE KAPSAM

Betonda sürdürülebilirlik kavramında beton bileşenlerinin çevreye zarar vermeyen malzemelerden oluşması ve atıkların beton üretiminde değerlendirilmesi, enerji tasarrufu ve beton yapıların kullanım ömrünün uzatılması gibi yaklaşımlar yer almaktadır. Sürdürülebilir beton, bileşenleri olan agrega ve bağlayıcısı büyük ölçüde geri dönüşüm atıklarından oluşan bir malzemedir. Günümüzde yurdumuzun her köşesinde gündeme gelen kentsel dönüşüm atıklarının büyük çevre sorunlarına yol açacağı açıktır. Bu nedenle bu atıkların beton üretiminde agrega olarak kullanılması soruna bir ölçüde çözüm getirebilecektir. Karbondioksit emisyonu ve enerji tüketimi açısından sorunlu olan çimento kullanımını kısacak ve yakıt tüketimini azaltacak çözümler sürdürülebilirlik açısından önemlidir. Çimentoya puzolan özellikli endüstri yan atıklarının katılması öteden beri uygulanmakta olan bir yöntemdir. Ancak puzolanların alkalilerle aktive edilmesi ile oluşturulan geopolimer adlı bağlayıcılar son yıllarda geliştirilmektedir. Beton ve betonarme yapıların kalıcılık özelliği ile birlikte sürdürülebilirliğin temelini oluşturan bu konular üç gün süren kongre boyunca derinliğine ele alınacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER

Kongre’de bildiri sunmak isteyen katılımcıların broşürdeki başvuru formunu doldurup özgün çalışmalarını kapsayan en az 200 kelimelik bildiri özetlerini e-posta yolu ile 20 Haziran 2014 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir (Bir katılımcının ismi en fazla iki bildiride yer alabilir).

Bildiri Yazım Kuralları

Kongre Broşürü

20 Haziran 2014

Bildiri özeti gönderilmesi için son gün

30 Haziran 2014

Bildiri özeti üzerinden kabul değerlendirmelerinin yapılması

15 Ekim 2014

Bildiri tam metinlerinin kongre sekreteryasına iletilmesi

15 Ocak 2015

Bildiri tam metinlerinin hakemlerin önerileri ile düzeltilmesi

15 Şubat 2015

Kesinleşmiş tam bildiri metinlerinin kongre sekreteryasına iletilmesi

KONGRE KONULARI• Yaşam döngüsü analizi

• Atık yönetimi ve betonun geri dönüşümü (İnşaat molozlarından agrega üretimi, geri kazanılmış agrega, geri dönüşüm suyu)

• Sanayi yan ürünü olan bağlayıcı malzemeler (Uçucu kül, yüksek fırın cürufu, silis dumanı, diğer küller)

• Alkaliler ile aktive edilen puzolan bağlayıcılar (Geopolimerler)

• Sürdürülebilirlik için dayanıklılık (dürabilite, servis ömrü, performansa dayalı tasarım, onarım ve bakım)

• Sürdürülebilirlik için yüksek performanslı betonlar

• Enerji tüketiminde tasarruf yapılması (Çimento üretiminde lternatif yakıtlar, ısı yalıtım özelliği yüksek betonlar)

• Sürdürülebilir beton yollar (geçirimli beton, kentlerde ısı depolanmasının önlenmesi, açık renkli beton)

• Betonun çevresel etkileri

İMO 9. ULUSAL BETON KONGRESİ KURULLARIDÜZENLEME KURULU

- Prof. Dr. Fikret TÜRKER (Başkan)
- Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL
- Prof. Dr. Turan ÖZTURAN
- Prof. Dr. Fevziye AKÖZ
- Doç. Dr. Özkan ŞENGÜL
- Doç. Dr. N.Uğur KOÇKAL
- Cihat MAZMANOĞLU
- Haluk SELÇUK
- Nusret SUNA
- Mustafa BALCI
- Umut TURAN
- Rezan BULUT
- İsmail Selçuk YILMAZ

BİLİM KURULU

- Prof. Dr. Süheyl AKMAN (Onursal Başkan)
- Prof. Dr. Mehmet Ali TAŞDEMİR (Başkan)
- Prof. Dr. Yılmaz AKKAYA
- Prof. Dr. Fevziye AKÖZ
- Prof. Dr. Saim AKYÜZ
- Prof. Dr. Bülent BARADAN
- Prof. Dr. Turhan ERDOĞAN
- Prof. Dr. Şakir ERDOĞDU
- Prof. Dr. Abdurrahman GÜNER
- Prof. Dr. Fahriye KILINÇKALE
- Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL
- Prof. Dr. Erbil ÖZTEKİN
- Prof. Dr. Turan ÖZTURAN
- Prof. Dr. Kambiz RAMYAR
- Prof. Dr. Canan TAŞDEMİR
- Prof. Dr. Mustafa TOKYAY
- Prof. Dr. Selçuk TÜRKEL
- Prof. Dr. Fikret TÜRKER
- Prof. Dr. İ. Özgür YAMAN
- Prof. Dr. Halit YAZICI
- Prof. Asım YEĞİNOBALI
- Prof. Dr. Nabi YÜZER
- Doç. Dr. Hakan Nuri ATAHAN
- Doç. Dr. A.Ferhat BİNGÖL
- Doç. Dr. Sinan ERDOĞAN
- Doç. Dr. Mehmet GESOĞLU
- Doç. Dr. Erhan GÜNEYİSİ
- Doç. Dr. Mustafa KARAGÜLER
- Doç. Dr. N.Uğur KOÇKAL
- Doç. Dr. Nilüfer ÖZYURT
- Doç. Dr. Özkan ŞENGÜL
- Doç. Dr. Hasan YILDIRIM

DANIŞMA KURULU

- Taner YÜZGEÇ (İMO)
- Nevzat ERSAN (İMO)
- Cemal GÖKÇE (İMO)
- Dr. Cem OĞUZ (İMO)
- Menderes TÜREL (Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı)
- İsmail KARTAL (TCK 1. Bölge Müdürü)
- Şenol ALTIOK (TCK 13. Bölge Müdürü)
- Turkay ÖZGÜR (DSİ 13. Bölge Müdürü)
- Sedat ÖZPINAR (DSİ 14. Bölge Müdürü)
- Yaşar GÜVENÇ (İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü)
- Bedrettin TAŞKESEN (Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü)
- Abdullah Atakan YİĞİT (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Malzemeleri Daire Bşk.)
- Demir İNÖZÜ (TMMMB-Türk Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı)
- Emin SAZAK (TMB-Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı)
- Mehmet GÖÇMEN(TÇMB-Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı)
- Yavuz IŞIK (THBB-Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı)
- Dr. Tümer AKAKIN (THBB- Türkiye Hazır Beton Birliği Genel Sekreteri)
- Bora YILDIRIM (KÜB-Beton Katkı Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı)
- Buğra KÜÇÜKKAYALAR (TPB-Türkiye Prefabrik Birliği Yönetim Kurulu Başkanı)
- Barbaros ONULAY (AGÜB-Agrega Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı)
- Dündar YETİŞENER (İMSAD-Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Yön. Kur. Başkanı)

ÖNEMLİ TARİHLER

Kongre’de bildiri sunmak isteyen katılımcıların broşürdeki başvuru formunu doldurup özgün çalışmalarını kapsayan en az 200 kelimelik bildiri özetlerini e-posta yolu ile 20 Haziran 2014 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir (Bir katılımcının ismi en fazla iki bildiride yer alabilir).

Bildiri Yazım Kuralları

Kongre Broşürü

20 Haziran 2014

Bildiri özeti gönderilmesi için son gün

30 Haziran 2014

Bildiri özeti üzerinden kabul değerlendirmelerinin yapılması

15 Ekim 2014

Bildiri tam metinlerinin kongre sekreteryasına iletilmesi

15 Ocak 2015

Bildiri tam metinlerinin hakemlerin önerileri ile düzeltilmesi

15 Şubat 2015

Kesinleşmiş tam bildiri metinlerinin kongre sekreteryasına iletilmesi

Resmi Sponsor

  

Ana Sponsorlar

     


           

Destekleyen Kuruluşlar

SPONSORLUK1- KONGRE RESMİ SPONSORLARI

• Sponsorluk ücreti 20.000.-TL’ dir.
• Sponsor kuruluş 1 yıl süreyle tüm yazılı ve basılı malzemesinde (antetli kağıt, zarf...), broşürlerinde, kurumsal ilanlarında kongrenin resmi sponsoru olduğunu belirtebilecektir.
• Sponsor kuruluşların isimleri ve logoları ilgili duyurularda, kongre dosyalarında, kongre kitabının teşekkür sayfasında, İstanbul ve Antalya Şubelerimizin yayın organlarında çıkacak teşekkür yazısında yer alacaktır.
• Sponsor kuruluş, düzenlenecek sergi alanında 9 m2’ lik stant verilecektir.
• Beş delegesi ücretsiz olarak kongreye ve davetlerine katılabilecektir.

2- KONGRE ANA SPONSORLARI
• Sponsorluk ücreti 10.000.-TL’ dir.
• Sponsor kuruluşların isimleri ve logoları, kongre dosyalarında, kongre kitabının
teşekkür sayfasında, İstanbul ve Antalya Şubelerimizin yayın organlarında çıkacak teşekkür yazısında yer alacaktır.
• Sponsor kuruluşa düzenlenecek sergi alanında 6 m2’ lik stant verilecektir.
• Üç delegesi ücretsiz olarak kongreye ve davetlerine katılabilecektir.

3- DESTEKLEYEN KURULUŞLAR
• Ücreti 5.000.-TL’ dir.
• Destekleyen kuruluşların isimleri kongre dosyalarında ve kongre kitabının
teşekkür sayfasında, İstanbul ve Antalya Şubelerimizin yayın organlarında çıkacak teşekkür yazısında yer alacaktır.
• Kongre sergi alanında destekleyen kuruluşa masa, sandalye ve pano verilecektir.
• İki delegesi ücretsiz olarak kongreye ve davetlerine katılabilecektir.

4- ÖDEME KOŞULLARI
Ödeme sözleşme ile belirlenecektir.

KONGRE KAYIT

Katılım Ücreti : 150.-TL

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrencilerine yönelik Katılım Ücreti : 50.-TL

Kongreye katılmak isteyenlerin İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi adına olan Türkiye İş Bankası Konyaaltı Şubesi (TR04 0006 4000 0016 2130 0256 99) 6213-25699 nolu banka hesabına ücreti yatırarak, Ad Soyad, Kurum Adı, İletişim bilgilerini de içerecek şekilde dekont ile birlikte bilgilerini kongrenin beton9@imo.org.tr elektronik posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

Kongreye bildirileri ile katılacak bildiri sahiplerinin kongre kayıt ücretini yatırmaları halinde bildirileri kongre bildiriler kitabında yer alabilecektir.

Kongre kayıt ücreti; 3 günlük çay, kahve, öğle yemeği, kongre çantası, bildiriler kitabı, CD yi kapsamaktadır.

SEKRETERYA

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ
Meltem Mahallesi 3808 Sok. No:10 07030 Muratpaşa – ANTALYA
Tel: (0242) 237 57 27 – 3 Hat
Tel: (0242) 237 57 31
http://antalya.imo.org.tr

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ
Mumhane Cad. No:21 Karaköy – Beyoğlu - İSTANBUL
Tel: (0212) 293 20 00
Tel: (0212) 232 09 12
http://istanbul.imo.org.tr


Kongre e-posta: beton9@imo.org.tr
Web Adresi : betonkongresi.imo.org.tr